2018 - 2019 Akademik Takvim
Tarih Akademik Takvim
1 Ekim Güz dönem başlangıcı
5 Ocak Güz dönem sonu
21 0cak - 10 Şubat Ara tatil
11 Şubat Bahar dönem başlangıcı
17 Mayıs Bahar dönem sonu
1 Temmuz - 2 Ağustos Yaz dönemi
1 Haziran -31 Ağustos 2019-2020 Dönemi Başvuru Süreci
2-6 Eylül Mülakata çağrılanların ilanı, mülakatlar, kabul duyuru