HİSAR MERKEZİ Hakkında

HiSAR (Hacı Bayram-ı Veli İlim ve Sanat Araştırmaları Merkezi) Kalem Vakfı’nın bünyesinde, İslami İlimler ve kişisel gelişim alanlarında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencilerimize hizmet vermektedir.

HİSAR ilahiyat birimi ve diğer alanlar şeklinde iki birim olarak faaliyet göstermektedir. Kendisini İslami İlimler sahasında yetiştirmek isteyen ilahiyat öğrencileri ve diğer fakültelerdeki öğrencilere temel ilahiyat ilimleri yanında ihtisas eğitimi vermektedir.

HİSAR’ın kuruluş amacı küreselleşen dünyada hangi meslek grubuna mensup olursa olsun, içinde yaşadığı toplumun meselelerine milli ve ehl-i sünnet çizgisinde çözüm üretebilecek fertler yetiştirmek ve bu alanda faaliyetler gerçekleştirmektir. Bunun için Hacı Bayram-ı Veli’nin, kendi döneminde insanların hem maddi hem manevi meseleleriyle ilgilenmesi gibi çift yönlü; tarih, medeniyet, düşünce tarihi ve İslami İlimler’le birlikte sosyal ve beşeri bilimler sahasında da donanımlı bireyler yetiştirmek gerekmektedir. HİSAR iki alanda da yetkin şahsiyetler yetiştirme gayesiyle kurulmuştur. HİSAR’ın temel amacı düşünce geleneğimizi bilen, günümüz problemlerine çözüm üretebilen, akademik düzeyde uzmanlaşma hedefi olan, ilmi birikim bakımından donanımlı, kültürümüzü dünya ölçeğinde anlatıp temsil edebilecek bireyler yetiştirmektir.

HİSAR’da sunulan imkanlar;

* Alanında Uzman Öğretim Elemanlarıyla Arapça Eğitimi

* Alanında Uzman Öğretim Elemanlarıyla İngilizce Eğitimi

* 4 yıllık Müfredat Dahilinde İslami İlimler ve Sosyal Bilimler Eğitimi

* Yurt Dışında Arapça ve İngilizce Eğitim İmkânı

* Konferans, Seminer ve Çalıştaylara Aktif Katılım İmkanı

* Atölye ve Çalışma Gruplarında Aktif Olarak Çalışma İmkanı

* Uluslararası Sempozyumlara ve Organizasyonlar Katılma ve Organizasyonlarında Bulunma İmkanı

* Kültürel ve Sosyal Aktiviteler Katılma İmkanı

* Kütüphane ve Araştırma Merkezlerinden Faydalanma İmkanı

* Mezuniyet Sonrası İhtisas Eğitimi

* Akademik Yazım Konusunda Destek Eğitimleri

* Halka Dersleri ve Okuma Gruplarına Katılma İmkanı