HİSAR’da sunulan imkanlar;

* Alanında Uzman Öğretim Elemanlarıyla Arapça Eğitimi

* Alanında Uzman Öğretim Elemanlarıyla İngilizce Eğitimi

* 4 yıllık Müfredat Dahilinde İslami İlimler ve Sosyal Bilimler Eğitimi

* Yurt Dışında Arapça ve İngilizce Eğitim İmkânı

* Konferans, Seminer ve Çalıştaylara Aktif Katılım İmkanı

* Atölye ve Çalışma Gruplarında Aktif Olarak Çalışma İmkanı

* Uluslararası Sempozyumlara ve Organizasyonlar Katılma ve Organizasyonlarında Bulunma İmkanı

* Kültürel ve Sosyal Aktiviteler Katılma İmkanı

* Kütüphane ve Araştırma Merkezlerinden Faydalanma İmkanı

* Mezuniyet Sonrası İhtisas Eğitimi

* Akademik Yazım Konusunda Destek Eğitimleri

* Halka Dersleri ve Okuma Gruplarına Katılma İmkanı