HİSAR MERKEZİ Adres
HACI BAYRAM MAH. AHİLER SOK. NO: 3
ALTINDAĞ/ ANKARA
Tel : +90 312 311 3380
E-Posta :bilgi@hisarmerkezi.org